Cược chênh lệch và CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy.
Phần lớn các tài khoản khách hàng bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD.
Bạn nên xem xét liệu bạn có đủ khả năng để chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

Các hành động sắp tới của công ty & điều chỉnh giá đối với CFD trên Cổ phiếu

Bảng dưới đây là thông tin về các ngày không hưởng cổ tức hoặc các hành động sắp tới của công ty đối với các cổ phiếu cơ sở của CFD trên Cổ phiếu.

Ký Hiệu Công ty Ngày Không Hưởng Cổ Tức Cổ Tức

#QCOM

Qualcomm  Inc.(CFD)

2022-03-02

0.5780 USD

#NVDA

NVIDIA Corporation(CFD)

2022-03-02

0.0340 USD

#PEP

PepsiCo Inc(CFD)

2022-03-03

0.9138 USD

#BAC

Bank of America Corporation(CFD)

2022-03-03

0.1785 USD

#NKE

Nike Inc(CFD)

2022-03-04

0.2593 USD

#FDX

FedEx Corporation(CFD)

2022-03-04

0.6375 USD

#BLK

BlackRock Inc(CFD)

2022-03-04

4.1480 USD

#GE

General Electrc Company(CFD)

2022-03-07

0.0680 USD

#AA

Alcoa Corp(CFD)

2022-03-07

0.0850 USD

#HPQ

Hewlett-Packard Company(CFD)

2022-03-08

0.2125 USD

#NVS

Novartis AG ADR(CFD)

2022-03-08

1.8550 USD

#HD

Home Depot Inc(CFD)

2022-03-09

1.6150 USD

#EBAY

eBay Inc.(CFD)

2022-03-09

0.1870 USD

#MGM

MGM Resorts International(CFD)

2022-03-09

0.0021 USD

#OMC

Omnicom Group Inc(CFD)

2022-03-09

0.5950 USD

#VALE

Vale SA ADR(CFD)

2022-03-09

0.6103 USD

#NTES

NetEase, Inc.(CFD)

2022-03-10

0.3443 USD

#LIN

Linde(CFD)

2022-03-10

0.9945 USD

#KHC

Kraft Heinz Co(CFD)

2022-03-10

0.3400 USD

 

Ký Hiệu Công ty Ngày Không Hưởng Cổ Tức Cổ Tức

#HK0011

Hang Seng Bank Ltd(CFD)

2022-03-07

1.5300 HKD

#HK0388

Hong Kong Exchanges and Clear(CFD)

2022-03-09

3.5530 HKD

#HK0016

Sun Hung Kai Properties(CFD)

2022-03-09

1.0625 HKD

#HK0002

CLP Holdings Ltd(CFD)

2022-03-11

1.0285 HKD

Hãy lưu ý rằng mức độ điều chỉnh cổ tức hoặc giá liệt kê được cung cấp bởi Nhà cung cấp Thanh khoản của chúng tôi chỉ để tham khảo. Các số liệu này có thể thay đổi.

Khách hàng nắm giữ CFD trên cổ phiếu cho đến ngày không hưởng cổ tức được liệt kê bên dưới sẽ nhận được hoặc bị tính cổ tức nếu họ mua hoặc bán cổ phiếu của CFD một cách tương ứng. Cổ tức sẽ không được nhận hoặc bị tính vào hoặc sau ngày không hưởng cổ tức.

Khách hàng nắm giữ vị thế mua CFD trên cổ phiếu có thể nhận cổ tức được tính như sau:

Cổ tức nhận được = Cổ tức bằng Cổ phiếu được công bố x số của cổ phiếu của CFD ở vị thế mua

Khách hàng nắm giữ vị thế bán CFD trên cổ phiếu có thể nhận cổ tức được tính như sau:

Cổ tức bị tính phí = Cổ tức bằng Cổ phiếu được công bố x số cổ phiếu của CFD ở vị thế bán

Lưu ý: Cổ tức sẽ được chi trả hoặc bị tính vào ngày không hưởng cổ tức trong tài khoản giao dịch của bạn

Share