Spread Bet และ CFD เป็นตราสารที่มีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วจากเลเวอเรจ 62.96% ของบัญชีนักลงทุนรายย่อยเสียเงินเมื่อเทรด Spread Bet/CFD กับผู้ให้บริการรายนี้ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจถึงกลไกการทำงานของ CFD/Spread Betting และพร้อมรับความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินแล้วหรือไม่
62.96% ของบัญชีนักลงทุนรายย่อยเสียเงินเมื่อเทรด Spread Bet/CFD กับผู้ให้บริการรายนี้
Spread Bet และ CFD เป็นตราสารที่มีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วจากเลเวอเรจ 62.96% ของบัญชีนักลงทุนรายย่อยเสียเงินเมื่อเทรด Spread Bet/CFD กับผู้ให้บริการรายนี้ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจถึงกลไกการทำงานของ CFD/Spread Betting และพร้อมรับความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินแล้วหรือไม่
75.12% of retail investor accounts lose money when trading CFDs / Spread betting with this provider.
Spread bets and CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 75.12% of retail investor accounts lose money when trading CFDs / Spread betting with this provider. You should consider whether you understand how CFDs / Spread betting work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
ATFX

หมายเลขจดทะเบียน FCA เลขที่ 760555

rch
พอร์ทัลลูกค้า
เริ่มต้นเทรด
rch

การดำเนินการของบริษัทและการปรับราคาที่เกี่ยวข้องกับ CFD ของหุ้นที่กำลังจะมาถึง

ตารางดังต่อไปนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับวันที่ ex-dividend หรือการดำเนินการของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับหุ้นตัวที่ใช้อ้างอิงของ CFD ของหุ้นของเราที่กำลังจะมาถึง

สัญลักษณ์ บริษัทเอกชน วัน Ex-Dividend เงินปันผล

#ABT

Abbott Laboratories(CFD)

2022-01-13

0.4465 USD

#PNC

PNC Financial Services Group Inc(CFD)

2022-01-14

1.0625 USD

#CAT

Caterpillar Inc(CFD)

2022-01-19

0.9435 USD

#CVS

CVS Health Corp(CFD)

2022-01-20

0.4675 USD

 

สัญลักษณ์ บริษัทเอกชน วัน Ex-Dividend เงินปันผล

#HK2020

ANTA Sports Products Ltd (CFD)

2022-01-12

0.2850 HKD

โปรดทราบว่าเงินปันผลหรือการปรับราคาที่ถูกลิสต์ไว้นี้ใช้สำหรับการอ้างอิงโดยผู้ให้บริการสภาพคล่องของเราเท่านั้น ตัวเลขเหล่านี้สามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้

ลูกค้าที่ถือ CFD ของหุ้นจนถึงวัน ex-dividend ที่ถูกลิสต์ไว้ด้านล่างนี้จะได้รับหรือถูกหักเงินตามจำนวนเงินปันผล ตามที่ลูกค้าได้ซื้อหรือขาย CFD ลูกค้าจะไม่ได้รับหรือถูกหักเงินในวัน ex-dividend หรือหลังจากนั้น

ลูกค้าที่ถือ buy/long CFD ของหุ้นจะได้รับเงินปันผลตามการคำนวณดังนี้:

เงินปันผลที่ได้รับ = เงินปันผลต่อหุ้นที่ได้มีการประกาศ x จำนวน CFD ของหุ้นในโพซิชั่น long

ลูกค้าที่ถือ sell/short CFD ของหุ้นจะถูกหักเงินปันผลตามการคำนวณดังนี้:

เงินปันผลที่ถูกหัก = เงินปันผลต่อหุ้นที่ได้มีการประกาศ x จำนวน CFD ของหุ้นในโพซิชั่น short

หมายเหตุ: เงินปันผลจะถูกจ่ายหรือถูกหักในวัน ex-dividend บนบัญชีซื้อขายของคุณ