66.93% các tài khoản nhà đầu tư cá nhân thua lỗ khi giao dịch Cược chênh lệch/CFD với nhà cung cấp này.
Cược chênh lệch và CFD là các công cụ phức tạp và đi kèm rủi ro mất tiền nhanh rất cao do có sử dụng đòn bẩy. 66.93% các tài khoản nhà đầu tư cá nhân thua lỗ khi giao dịch Cược chênh lệch/CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc kỹ liệu mình có hiểu cách CFD/Cược chênh lệch hoạt động hay không và liệu bạn có thể chấp nhận mức độ rủi ro mất tiền cao hay không.
75.12% of retail investor accounts lose money when trading CFDs / Spread betting with this provider.
Spread bets and CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 75.12% of retail investor accounts lose money when trading CFDs / Spread betting with this provider. You should consider whether you understand how CFDs / Spread betting work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
ATFX
rch
Cổng thông tin khách hàng
Cổng thông tin khách hàng
Bắt đầu giao dịch
Tham gia ngay
rch

Thông báo đặc biệt: Tạm ngừng giao dịch CFD trên China Mobile Co., Ltd. và China Telecom Co., Ltd.

Vào th Ba, ngày 05/01/2021, Sàn Giao dch Chng khoán New York (NYSE) thông báo đã bt đu hy b các th tc đi vi ba công ty vin thông ln nht Trung Quc đ tuân th lnh điu hành ca Tng thng Donald Trump nhm vào các công ty liên kết vi chính ph Trung Quc.

Theo tuyên b ca sàn giao dch, giao dch c phiếu ký thác M ca China Mobile Ltd. (CHL.N), China Telecom Corp. Ltd. (CHA.N) và China Unicom (Hong Kong) Ltd. (CHU.N) s b tm ngng giao dch t ngày 11/01/2021 và các th tc loi  b chúng đã bt đu, theo mt tuyên b ca sàn giao dch.

Do đó, các sn phm CFD trên China Mobile Co., Ltd. (CHL.N) và China Telecom Co., Ltd. (CHA.N) do ATFX cung cp s có nhng sp xếp sau:

CFD trên C phiếu

Mã giao dch

Ngày

Sp xếp Giao dch

China Mobile Co., Ltd CFD

#CHL

04/01/2021

đến 08/01/2021

Ch đóng

China Telecom Co., Ltd CFD

#CHA

Th trưng đóng ca vào

08/01/2021

Thanh lý tt c v thế m  mc giá đóng ca

Vui lòng đng ngn ngi liên h vi chúng tôi nếu bn có bt kỳ thc mc nào.

Trân trng,

ATFX