66.93% các tài khoản nhà đầu tư cá nhân thua lỗ khi giao dịch Cược chênh lệch/CFD với nhà cung cấp này.
Cược chênh lệch và CFD là các công cụ phức tạp và đi kèm rủi ro mất tiền nhanh rất cao do có sử dụng đòn bẩy. 66.93% các tài khoản nhà đầu tư cá nhân thua lỗ khi giao dịch Cược chênh lệch/CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc kỹ liệu mình có hiểu cách CFD/Cược chênh lệch hoạt động hay không và liệu bạn có thể chấp nhận mức độ rủi ro mất tiền cao hay không.
75.12% of retail investor accounts lose money when trading CFDs / Spread betting with this provider.
Spread bets and CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 75.12% of retail investor accounts lose money when trading CFDs / Spread betting with this provider. You should consider whether you understand how CFDs / Spread betting work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
ATFX
rch
Cổng thông tin khách hàng
Cổng thông tin khách hàng
Bắt đầu giao dịch
Tham gia ngay
rch

Lịch giao dịch của ATFX vào các ngày lễ thị trường trong tháng 12 năm 2020

Do kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và Năm mới, các công cụ sau có thể thay đổi. Vui lòng xem bảng dưới đây để biết lịch trình giao dịch.

Lễ Giáng Sinh

Sản phẩm

24/12/2020 (Thứ Năm)

25/12/2020 (Thứ Sáu)

28/12/2020 (Thứ Hai)

Forex

Đóng cửa Sớm lúc 21:00 giờ

Thị trường Đóng cửa

Giao dịch Bình thường

Kim loại

Đóng cửa Sớm lúc 20:45 giờ

Thị trường Đóng cửa

Giao dịch Bình thường

Tiền điện tử

Đóng cửa Sớm lúc 21:00 giờ

Thị trường Đóng cửa

Giao dịch Bình thường

Năng lượng

24/12/2020 (Thứ Năm)

25/12/2020 (Thứ Sáu)

28/12/2020 (Thứ Hai)

USOIL Giao ngay

Đóng cửa Sớm lúc 20:30 giờ

Thị trường Đóng cửa

Giao dịch Bình thường

UKOIL Giao ngay

Đóng cửa Sớm lúc 20:30 giờ

Thị trường Đóng cửa

Giao dịch Bình thường

Chỉ số

24/12/2020 (Thứ Năm)

25/12/2020 (Thứ Sáu)

28/12/2020 (Thứ Hai)

CHI50

Đóng cửa Sớm lúc 20:15 giờ

Thị trường Đóng cửa

Giao dịch Bình thường

HK50

Đóng cửa Sớm lúc 06:00 giờ

Thị trường Đóng cửa

Giao dịch Bình thường

AUS200

Đóng cửa Sớm lúc 05:30 giờ

Thị trường Đóng cửa

Thị trường Đóng cửa

EU50

Thị trường Đóng cửa

Thị trường Đóng cửa

Giao dịch Bình thường

ESP35

Đóng cửa Sớm lúc 15:00 giờ

Thị trường Đóng cửa

Giao dịch Bình thường

FRA40

Đóng cửa Sớm lúc 15:00 giờ

Thị trường Đóng cửa

Giao dịch Bình thường

GER30

Thị trường Đóng cửa

Thị trường Đóng cửa

Giao dịch Bình thường

IT40

Thị trường Đóng cửa

Thị trường Đóng cửa

Giao dịch Bình thường

UK100

Đóng cửa Sớm lúc 14:50 giờ

Thị trường Đóng cửa

Thị trường Đóng cửa

JP225

Đóng cửa Sớm lúc 20:15 giờ

Thị trường Đóng cửa

Giao dịch Bình thường

US30

Đóng cửa Sớm lúc 20:15 giờ

Thị trường Đóng cửa

Giao dịch Bình thường

US100

Đóng cửa Sớm lúc 20:15 giờ

Thị trường Đóng cửa

Giao dịch Bình thường

US500

Đóng cửa Sớm lúc 20:15 giờ

Thị trường Đóng cửa

Giao dịch Bình thường

USDX_MAR21

Đóng cửa Sớm lúc 20:15 giờ

Thị trường Đóng cửa

Giao dịch Bình thường

Lưu ý: Khung giờ được nêu ở trên là theo Giờ máy chủ MT4, GMT+2. Lịch giao dịch ở trên có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.

Năm Mới 2021

Sản phẩm

31/12/2020 (Thứ Năm)

1/1/2021 (Thứ Sáu)

4/1/2021 (Thứ Hai)

Forex

Đóng cửa Sớm lúc 23:00 giờ

Thị trường Đóng cửa

Giao dịch Bình thường

Kim loại

Đóng cửa Sớm lúc 23:00 giờ

Thị trường Đóng cửa

Giao dịch Bình thường

Tiền điện tử

Đóng cửa Sớm lúc 23:00 giờ

Thị trường Đóng cửa

Giao dịch Bình thường

Năng lượng

31/12/2020 (Thứ Năm)

1/1/2021 (Thứ Sáu)

4/1/2021 (Thứ Hai)

USOIL Giao ngay

Đóng cửa Sớm lúc 21:00 giờ

Thị trường Đóng cửa

Giao dịch Bình thường

UKOIL Giao ngay

Đóng cửa Sớm lúc 21:00 giờ

Thị trường Đóng cửa

Giao dịch Bình thường

Chỉ số

31/12/2020 (Thứ Năm)

1/1/2021 (Thứ Sáu)

4/1/2021 (Thứ Hai)

CHI50

Đóng cửa Sớm lúc 21:00 giờ

Thị trường Đóng cửa

Giao dịch Bình thường

HK50

Đóng cửa Sớm lúc 06:00 giờ

Thị trường Đóng cửa

Giao dịch Bình thường

AUS200

Đóng cửa Sớm lúc 05:30 giờ

Thị trường Đóng cửa

Giao dịch Bình thường

EU50

Thị trường Đóng cửa

Thị trường Đóng cửa

Giao dịch Bình thường

ESP35

Đóng cửa Sớm lúc 15:00 giờ

Thị trường Đóng cửa

Giao dịch Bình thường

FRA40

Đóng cửa Sớm lúc 15:00 giờ

Thị trường Đóng cửa

Giao dịch Bình thường

GER30

Thị trường Đóng cửa

Thị trường Đóng cửa

Giao dịch Bình thường

IT40

Thị trường Đóng cửa

Thị trường Đóng cửa

Giao dịch Bình thường

UK100

Đóng cửa Sớm lúc 14:50 giờ

Thị trường Đóng cửa

Giao dịch Bình thường

JP225

Đóng cửa Sớm lúc 23:00 giờ

Thị trường Đóng cửa

Giao dịch Bình thường

US30

Đóng cửa Sớm lúc 23:00 giờ

Thị trường Đóng cửa

Giao dịch Bình thường

US100

Đóng cửa Sớm lúc 23:00 giờ

Thị trường Đóng cửa

Giao dịch Bình thường

US500

Đóng cửa Sớm lúc 23:00 giờ

Thị trường Đóng cửa

Giao dịch Bình thường

USDX_MAR21

Đóng cửa Sớm lúc 23:00 giờ

Thị trường Đóng cửa

Giao dịch Bình thường

Lưu ý: Khung giờ được nêu ở trên là theo Giờ máy chủ MT4, GMT+2. Lịch giao dịch ở trên có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.

Thông báo rủi ro: Trước và sau các ngày nghỉ lễ dài, thường có tình trạng thiếu thanh khoản trên tất cả các công cụ tài chính. Việc này có thể dẫn đến chênh lệch mở rộng, tạo khoảng trống giá tiềm ẩn và tạo ra sự bất ổn trên thị trường. Chúng tôi khuyên mọi khách hàng nên theo dõi sát sao tình trạng tài khoản của mình và đảm bảo rằng bạn luôn có đủ ký quỹ trong tài khoản của mình.

Vui lòng đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào.

Chúc bạn giao dịch vui vẻ,

ATFX