Cược chênh lệch và CFD là các công cụ phức tạp và đi kèm rủi ro mất tiền nhanh rất cao do có sử dụng đòn bẩy. 62.96% các tài khoản nhà đầu tư cá nhân thua lỗ khi giao dịch Cược chênh lệch/CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc kỹ liệu mình có hiểu cách CFD/Cược chênh lệch hoạt động hay không và liệu bạn có thể chấp nhận mức độ rủi ro mất tiền cao hay không.
62.96% các tài khoản nhà đầu tư cá nhân thua lỗ khi giao dịch Cược chênh lệch/CFD với nhà cung cấp này.
Cược chênh lệch và CFD là các công cụ phức tạp và đi kèm rủi ro mất tiền nhanh rất cao do có sử dụng đòn bẩy. 62.96% các tài khoản nhà đầu tư cá nhân thua lỗ khi giao dịch Cược chênh lệch/CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc kỹ liệu mình có hiểu cách CFD/Cược chênh lệch hoạt động hay không và liệu bạn có thể chấp nhận mức độ rủi ro mất tiền cao hay không.
75.12% of retail investor accounts lose money when trading CFDs / Spread betting with this provider.
Spread bets and CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 75.12% of retail investor accounts lose money when trading CFDs / Spread betting with this provider. You should consider whether you understand how CFDs / Spread betting work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
ATFX

Giấy phép FCA số: 760555

rch
Cổng thông tin khách hàng
Bắt đầu giao dịch
rch

Thông báo Chia tách Cổ phiếu Ngược của General Electric Company (GE)

Quý Khách hàng Thân mến,

General Electric Company (GE) thông báo rng h s thc hin chia tách c phiếu ngưc 8 đưc 1 s có hiu lc vào ngày 2/8/2021. Điu này có nghĩa là c 8 c phiếu ca General Electric Company s đưc gp thành 1 c phiếu và giá c phiếu d kiến ​​s tăng tương ng ban đu vào ngày 2/8/2021.

Vì ATFX đưa ra giá CFD trên c phiếu ca General Electric Company (#GE) đưc tính t c phiếu trên Sàn giao dch M, do đó giá CFD trên c phiếu cũng s tri qua quá trình chia tách c phiếu Ngưc.

 

Mã giao dch

Sn phm

Hành đng ca Công ty

Ngày có hiu lc

#GE

CFD trên c phiếu General Electric Company

Chia tác c phiếu ngưc 8 đưc 1

Ngày 02/08/2021

 

Các ví d dưi đây mô t cách #GE đưc tiến hành chia c phiếu ngưc 8 đưc 1 nh hưng đến v thế nm gi hin ti ca bn.

Mu 1:

Chia tách C phiếu

Ngày

Loi

Khi lưng (Lô)

Giá m ca

Trưc khi Chia tách ngưc

Trưc ngày 2/8/2021

Mua (hoặc Bán)

80

12.65

Sau khi Chia tách ngưc

Sau ngày 2/8/2021

Mua (hoặc Bán)

10

101.20

 

Mu 2:

Chia tách C phiếu

Ngày

Loi

Khi lưng (Lô)

Giá m ca

Trưc khi Chia tách ngưc

Trưc ngày 2/8/2021

Mua (hoặc Bán)

85

12.65

Sau khi Chia tách ngưc

Sau ngày 2/8/2021

Mua (hoặc Bán)

10

101.20

Do 5 c phiếu còn li không th đưc kết hp theo t l nên s đưc gii quyết bng điu chnh tin mt, s tin s đưc Ghi có (nếu lnh lãi) hoc Ghi n (nếu lnh l) vào tài khon giao dch ca khách hàng, công thc như sau:

(Giá đóng ca ngày 30/7 – giá m ca) X 5 c phiếu = Điu chnh tin mt

 

Lưu ý:

  1. Tt clnh đang chx lý (Cht lãi/Ct l/Gii hn Mua/Gii hn Bán/Dng mua/Dng bán) s b XÓA sau khi th trưng đóng ca vào ngày 30 Tháng Bảy 2021.
  2. Đđm bo n đnh giá sau khi tách cphiếu và tránh nh hưng đến giao dch ca khách hàng. #GE s b trì hoãn 5 phút sau khi th trưng m ca vào ngày 02/08/2021. Điu đó có nghĩa là gi giao dch bt đu t 16:38 gi theo gi h thng MT4!!

 

Vui lòng đng ngn ngi liên h vi chúng tôi theo đa ch cs.uk@atfx.com nếu bn có bt kỳ thc mc nào.

 

Trân trng,

ATFX