Cược chênh lệch và CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy.
Phần lớn các tài khoản khách hàng bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD.
Bạn nên xem xét liệu bạn có đủ khả năng để chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

Lịch giao dịch của ATFX vào các ngày lễ thị trường trong tháng 11 năm 2023

Do kỳ nghỉ lễ của Ngày lễ tạ ơn của Mỹ sắp tới, các công cụ sau có thể thay đổi. Vui lòng xem bảng dưới đây để biết lịch trình giao dịch.

Sản phẩm 23/11/2023 (Thứ Năm) 24/11/2023 (Thứ Sáu) 27/11/2023 (Thứ Hai) 
Forex Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường
Kim loại Đóng cửa Sớm lúc 21:30 giờ Đóng cửa Sớm lúc 20:45 giờ Giao dịch Bình thường
Tiền điện tử Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường
Năng lượng 23/11/2023 (Thứ Năm) 24/11/2023 (Thứ Sáu) 27/11/2023 (Thứ Hai) 
USOIL Kỳ hạn Đóng cửa Sớm lúc 21:30 giờ Đóng cửa Sớm lúc 20:45 giờ Giao dịch Bình thường
UKOIL Kỳ hạn Đóng cửa Sớm lúc 20:30 giờ Đóng cửa Sớm lúc 20:30 giờ Giao dịch Bình thường
USOIL Giao ngay Đóng cửa Sớm lúc 20:00 giờ Đóng cửa Sớm lúc 20:15 giờ Giao dịch Bình thường
UKOIL Giao ngay Đóng cửa Sớm lúc 20:00 giờ Đóng cửa Sớm lúc 20:15 giờ Giao dịch Bình thường
Hợp đồng kỳ hạn Khí Thiên nhiên Đóng cửa Sớm lúc 21:30 giờ Đóng cửa Sớm lúc 20:45 giờ Giao dịch Bình thường
Cổ phiếu 23/11/2023 (Thứ Năm) 24/11/2023 (Thứ Sáu) 27/11/2023 (Thứ Hai) 
Cổ phiếu Mỹ Thị trường Đóng cửa Đóng cửa Sớm lúc 20:00 giờ Giao dịch Bình thường
Cổ phiếu Đức Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường
Cổ phiếu Pháp Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường
Chứng khoán HK Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường
Chỉ số 23/11/2023 (Thứ Năm) 24/11/2023 (Thứ Sáu) 27/11/2023 (Thứ Hai) 
HK50 Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường
HKCH50 Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường
CHI50 Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường
AUS200 Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường
EU50 Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường
ESP35 Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường
FRA40 Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường
GER30 Đóng cửa Sớm lúc 23:00 giờ Đóng cửa Sớm lúc 23:00 giờ Giao dịch Bình thường
IT40 Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường
UK100 Đóng cửa Sớm lúc 23:00 giờ Đóng cửa Sớm lúc 23:00 giờ Giao dịch Bình thường
JP225 Đóng cửa Sớm lúc 20:00 giờ Đóng cửa Sớm lúc 20:15 giờ Giao dịch Bình thường
US30 Đóng cửa Sớm lúc 20:00 giờ Đóng cửa Sớm lúc 20:15 giờ Giao dịch Bình thường
NAS100 Đóng cửa Sớm lúc 20:00 giờ Đóng cửa Sớm lúc 20:15 giờ Giao dịch Bình thường
SPX500 Đóng cửa Sớm lúc 20:00 giờ Đóng cửa Sớm lúc 20:15 giờ Giao dịch Bình thường
US2000 Đóng cửa Sớm lúc 20:00 giờ Đóng cửa Sớm lúc 20:15 giờ Giao dịch Bình thường
USDX_DEC23 Giao dịch Bình thường Đóng cửa Sớm lúc 20:15 giờ Giao dịch Bình thường

Lưu ý: Khung giờ được nêu ở trên là theo Giờ máy chủ MT4, GMT+2. Lịch giao dịch ở trên có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.

 

Thông báo rủi ro: Trước và sau các ngày nghỉ lễ dài, thường có tình trạng thiếu thanh khoản trên tất cả các công cụ tài chính. Việc này có thể dẫn đến chênh lệch mở rộng, tạo khoảng trống giá tiềm ẩn và tạo ra sự bất ổn trên thị trường. Chúng tôi khuyên mọi khách hàng nên theo dõi sát sao tình trạng tài khoản của mình và đảm bảo rằng bạn luôn có đủ ký quỹ trong tài khoản của mình.

 

Vui lòng đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào.

 

Chúc bạn giao dịch vui vẻ,

ATFX

Share