Cược chênh lệch và CFD là các công cụ phức tạp và đi kèm rủi ro mất tiền nhanh rất cao do có sử dụng đòn bẩy. 62.96% các tài khoản nhà đầu tư cá nhân thua lỗ khi giao dịch Cược chênh lệch/CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc kỹ liệu mình có hiểu cách CFD/Cược chênh lệch hoạt động hay không và liệu bạn có thể chấp nhận mức độ rủi ro mất tiền cao hay không.
62.96% các tài khoản nhà đầu tư cá nhân thua lỗ khi giao dịch Cược chênh lệch/CFD với nhà cung cấp này.
Cược chênh lệch và CFD là các công cụ phức tạp và đi kèm rủi ro mất tiền nhanh rất cao do có sử dụng đòn bẩy. 62.96% các tài khoản nhà đầu tư cá nhân thua lỗ khi giao dịch Cược chênh lệch/CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc kỹ liệu mình có hiểu cách CFD/Cược chênh lệch hoạt động hay không và liệu bạn có thể chấp nhận mức độ rủi ro mất tiền cao hay không.
75.12% of retail investor accounts lose money when trading CFDs / Spread betting with this provider.
Spread bets and CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 75.12% of retail investor accounts lose money when trading CFDs / Spread betting with this provider. You should consider whether you understand how CFDs / Spread betting work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
ATFX

Giấy phép FCA số: 760555

rch
Cổng thông tin khách hàng
Bắt đầu giao dịch
rch

Lịch giao dịch của ATFX vào các ngày lễ thị trường trong tháng 12 năm 2021

Do kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và Năm mới, các công cụ sau có thể thay đổi. Vui lòng xem bảng dưới đây để biết lịch trình giao dịch.

Lễ Giáng Sinh

Sản phẩm

24/12/2021 (Thứ Sáu)

27/12/2021 (Thứ Hai)

28/12/2021 (Thứ Ba)

Forex

Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường
Kim loại Thị trường Đóng cửa Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường
Tiền điện tử Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường
Năng lượng

24/12/2021 (Thứ Sáu)

27/12/2021 (Thứ Hai)

28/12/2021 (Thứ Ba)

USOIL Kỳ hạn Thị trường Đóng cửa Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường
UKOIL Kỳ hạn Đóng cửa Sớm lúc 15:00 giờ Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường
USOIL Giao ngay Thị trường Đóng cửa Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường
UKOIL Giao ngay Thị trường Đóng cửa Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường
Hợp đồng kỳ hạn Khí Thiên nhiên Thị trường Đóng cửa Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường
Cổ phiếu

24/12/2021 (Thứ Sáu)

27/12/2021 (Thứ Hai)

28/12/2021 (Thứ Ba)

Cổ phiếu Mỹ Thị trường Đóng cửa Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường
Cổ phiếu Đức Thị trường Đóng cửa Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường
Cổ phiếu Pháp Đóng cửa Sớm lúc 15:00 giờ Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường
Chứng khoán HK Đóng cửa Sớm lúc 06:00 giờ Thị trường Đóng cửa Giao dịch Bình thường
Chỉ số

24/12/2021 (Thứ Sáu)

27/12/2021 (Thứ Hai)

28/12/2021 (Thứ Ba)

HK50

Đóng cửa Sớm lúc 06:00 giờ Thị trường Đóng cửa Giao dịch Bình thường

HKCH50

Đóng cửa Sớm lúc 06:00 giờ Thị trường Đóng cửa Giao dịch Bình thường

CHI50

Đóng cửa Sớm lúc 15:00 giờ Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường

AUS200

Đóng cửa Sớm lúc 05:30 giờ Thị trường Đóng cửa Thị trường Đóng cửa

EU50

Thị trường Đóng cửa Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường

ESP35

Thị trường Đóng cửa Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường

FRA40

Đóng cửa Sớm lúc 15:00 giờ Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường

GER30*

Thị trường Đóng cửa Mở cửa muộn lúc 02:15 Giao dịch Bình thường

IT40

Thị trường Đóng cửa Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường

UK100*

Đóng cửa Sớm lúc 14:30 giờ Thị trường Đóng cửa Thị trường Đóng cửa

JP225

Thị trường Đóng cửa Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường

US30

Thị trường Đóng cửa Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường

NAS100

Thị trường Đóng cửa Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường

SPX500

Thị trường Đóng cửa Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường

USDX_MAR22

Thị trường Đóng cửa Giao dịch Bình thường

Giao dịch Bình thường

Lưu ý: Khung giờ được nêu ở trên là theo Giờ máy chủ MT4, GMT+2. Lịch giao dịch ở trên có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.

* GER30 : Đóng cửa sớm lúc 23:00 ngày 23 tháng 12 năm 2021

* UK100 : Mở cửa muộn vào lúc 03:00 ngày 29 tháng 12 năm 2021

 

Năm Mới

Sản phẩm

31/12/2021 (Thứ Sáu)

3/1/2022 (Thứ Hai)

4/1/2022 (Thứ Ba)

Forex

Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường
Kim loại Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường
Tiền điện tử Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường
Năng lượng

31/12/2021 (Thứ Sáu)

3/1/2022 (Thứ Hai)

4/1/2022 (Thứ Ba)

USOIL Kỳ hạn Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường
UKOIL Kỳ hạn Đóng cửa Sớm lúc 22:00 giờ Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường
USOIL Giao ngay Đóng cửa Sớm lúc 21:45 giờ Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường
UKOIL Giao ngay Đóng cửa Sớm lúc 21:45 giờ Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường
Hợp đồng kỳ hạn Khí Thiên nhiên Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường
Cổ phiếu

31/12/2021 (Thứ Sáu)

3/1/2022 (Thứ Hai)

4/1/2022 (Thứ Ba)

Cổ phiếu Mỹ Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường
Cổ phiếu Đức* Thị trường Đóng cửa Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường
Cổ phiếu Pháp Đóng cửa Sớm lúc 15:00 giờ Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường
Chứng khoán HK Đóng cửa Sớm lúc 06:00 giờ Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường
Chỉ số

31/12/2021 (Thứ Sáu)

3/1/2022 (Thứ Hai)

4/1/2022 (Thứ Ba)

HK50

Đóng cửa Sớm lúc 06:00 giờ Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường

HKCH50

Đóng cửa Sớm lúc 06:00 giờ Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường

CHI50

Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường

AUS200

Đóng cửa Sớm lúc 05:30 giờ Thị trường Đóng cửa Giao dịch Bình thường

EU50

Thị trường Đóng cửa Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường

ESP35

Thị trường Đóng cửa Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường

FRA40

Đóng cửa Sớm lúc 15:00 giờ Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường

GER30*

Thị trường Đóng cửa Mở cửa muộn lúc 02:15 Giao dịch Bình thường

IT40

Thị trường Đóng cửa Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường

UK100

Đóng cửa Sớm lúc 14:30 giờ Thị trường Đóng cửa Mở cửa muộn lúc 03:00

JP225

Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường

US30

Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường

NAS100

Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường

SPX500

Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường

USDX_MAR22

Giao dịch Bình thường Giao dịch Bình thường

Giao dịch Bình thường

Lưu ý: Khung giờ được nêu ở trên là theo Giờ máy chủ MT4, GMT+2. Lịch giao dịch ở trên có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.


* Cổ phiếu của Đức : Đóng cửa sớm lúc 15:00 ngày 30 tháng 12 năm 2021

* GER30 : Đóng cửa sớm lúc 23:00 ngày 30 tháng 12 năm 2021

 

Thông báo rủi ro: Trước và sau các ngày nghỉ lễ dài, thường có tình trạng thiếu thanh khoản trên tất cả các công cụ tài chính. Việc này có thể dẫn đến chênh lệch mở rộng, tạo khoảng trống giá tiềm ẩn và tạo ra sự bất ổn trên thị trường. Chúng tôi khuyên mọi khách hàng nên theo dõi sát sao tình trạng tài khoản của mình và đảm bảo rằng bạn luôn có đủ ký quỹ trong tài khoản của mình.

 

Vui lòng đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào.

 

Chúc bạn giao dịch vui vẻ,

ATFX