Spread Bet และ CFD เป็นตราสารที่มีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วจากเลเวอเรจ 54.76% ของบัญชีนักลงทุนรายย่อยเสียเงินเมื่อเทรด Spread Bet/CFD กับผู้ให้บริการรายนี้ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจถึงกลไกการทำงานของ CFD/Spread Betting และพร้อมรับความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินแล้วหรือไม่
54.76% ของบัญชีนักลงทุนรายย่อยเสียเงินเมื่อเทรด Spread Bet/CFD กับผู้ให้บริการรายนี้
Spread Bet และ CFD เป็นตราสารที่มีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วจากเลเวอเรจ 54.76% ของบัญชีนักลงทุนรายย่อยเสียเงินเมื่อเทรด Spread Bet/CFD กับผู้ให้บริการรายนี้ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจถึงกลไกการทำงานของ CFD/Spread Betting และพร้อมรับความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินแล้วหรือไม่
75.12% of retail investor accounts lose money when trading CFDs / Spread betting with this provider.
Spread bets and CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 75.12% of retail investor accounts lose money when trading CFDs / Spread betting with this provider. You should consider whether you understand how CFDs / Spread betting work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
ATFX

หมายเลขจดทะเบียน FCA เลขที่ 760555

พอร์ทัลลูกค้า
เริ่มต้นเทรด
rch

การดำเนินการของบริษัทและการปรับราคาที่เกี่ยวข้องกับ ETF CFD ของหุ้นที่กำลังจะมาถึง

ตารางดังต่อไปนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับวันที่ ex-dividend หรือการดำเนินการของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับหุ้นตัวที่ใช้อ้างอิงของ ETF CFD ของหุ้นของเราที่กำลังจะมาถึง

สัญลักษณ์

บริษัทเอกชน

วัน Ex-Dividend

เงินปันผล

#GS

Goldman Sachs Group, Inc. (CFD)

2022-05-31

1.7000 USD

#LMT

Lockheed Martin Corporation(CFD)

2022-05-31

2.3800 USD

#EBAY

eBay Inc.(CFD)

2022-05-31

0.1870 USD

#TSN

Tyson Foods Inc (CFD)

2022-05-31

0.3910 USD

#K

Kellogg Company(CFD)

2022-05-31

0.4930 USD

#MAN

ManpowerGroup Inc(CFD)

2022-05-31

1.1560 USD

#HAL

Halliburton Company(CFD)

2022-05-31

0.1020 USD

#QCOM

Qualcomm   Inc.(CFD)

2022-06-01

0.6375 USD

#HD

Home Depot Inc(CFD)

2022-06-01

1.6150 USD

#HOG

Harley-Davidson Inc(CFD)

2022-06-01

0.1339 USD

#LIN

Linde(CFD)

2022-06-02

0.9945 USD

#BAC

Bank of America Corporation(CFD)

2022-06-02

0.1785 USD

#PEP

PepsiCo Inc(CFD)

2022-06-02

0.9775 USD

#ALL

Allstate Corp(CFD)

2022-06-02

0.7225 USD

#NKE

Nike Inc(CFD)

2022-06-03

0.2593 USD

#MCD

McDonald's Corporation(CFD)

2022-06-03

1.1730 USD

#BLK

BlackRock Inc(CFD)

2022-06-03

4.148 USD

#HPQ

Hewlett-Packard Company(CFD)

2022-06-07

0.2125 USD

#NTES

NetEase, Inc.(CFD)

2022-06-07

0.2716 USD

#SNP

China Petroleum & Chemical Corporation(CFD)

2022-06-08

3.7189 USD

#NVDA

NVIDIA Corporation(CFD)

2022-06-08

0.0340 USD

#MGM

MGM Resorts International(CFD)

2022-06-09

0.0021 USD

#OMC

Omnicom Group Inc(CFD)

2022-06-09

0.5950 USD

 

สัญลักษณ์

บริษัทเอกชน

วัน Ex-Dividend

เงินปันผล

#HK2318

Ping An Insurance Group(CFD)

2022-06-01

1.3796 HKD

#HK0002

CLP Holdings Ltd(CFD)

2022-06-01

0.5355 HKD

#HK0175

Geely Automobile Holdings(CFD)

2022-06-02

0.1785 USD

#HK0012

Henderson Land Development(CFD)

2022-06-06

1.1050 HKD

#HK0868

Xinyi Glass Holdings Ltd(CFD)

2022-06-07

0.6460 HKD

#HK0656

Fosun International(CFD)

2022-06-08

0.2550 HKD

#HK2319

China MengNiu Dairy CO. Ltd(CFD)

2022-06-10

0.3239 CNY

โปรดทราบว่าเงินปันผลหรือการปรับราคาที่ถูกลิสต์ไว้นี้ใช้สำหรับการอ้างอิงโดยผู้ให้บริการสภาพคล่องของเราเท่านั้น ตัวเลขเหล่านี้สามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้

ลูกค้าที่ถือ CFD หรือ ETF ของหุ้นจนถึงวัน ex-dividend ที่ถูกลิสต์ไว้ด้านล่างนี้จะได้รับหรือถูกหักเงินตามจำนวนเงินปันผล ตามที่ลูกค้าได้ซื้อหรือขาย CFD หรือ ETF ลูกค้าจะไม่ได้รับหรือถูกหักเงินในวัน ex-dividend หรือหลังจากนั้น

ลูกค้าที่ถือ buy/long CFD หรือ ETF ของหุ้นจะได้รับเงินปันผลตามการคำนวณดังนี้:

เงินปันผลที่ได้รับ = เงินปันผลต่อหุ้นที่ได้มีการประกาศ x จำนวน CFD ของหุ้นในโพซิชั่น long

ลูกค้าที่ถือ sell/short CFD หรือ ETF ของหุ้นจะถูกหักเงินปันผลตามการคำนวณดังนี้:

เงินปันผลที่ถูกหัก = เงินปันผลต่อหุ้นที่ได้มีการประกาศ x จำนวน CFD ของหุ้นในโพซิชั่น short

หมายเหตุ: เงินปันผลจะถูกจ่ายหรือถูกหักในวัน ex-dividend บนบัญชีซื้อขายของคุณ

โปรดติดต่อ ATFX ถ้าหากคุณมีคำถามสงสัยเพิ่มเติม 

 

ขอแสดงความนับถือ,

ATFX