การลงทุนในสินทรัพย์ที่มีค่าส่วนต่างและ CFD เป็นตราสารที่มีความซับซ้อน และมีความเสี่ยงที่จะได้กำไรและขาดทุนอย่างรวดเร็วสูงจากระบบเลเวอเรจ นักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่ขาดทุนจากการเทรดด้วย CFD ดังนั้นก่อนลงทุน คุณควรพิจารณาก่อนว่าสามารถรับความเสี่ยง ที่มีโอกาสจะขาดทุนจากลงทุนได้หรือไม่

การดำเนินการของบริษัทและการปรับราคาที่เกี่ยวข้องกับ ETF CFD ของหุ้นที่กำลังจะมาถึง

ตารางดังต่อไปนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับวันที่ ex-dividend หรือการดำเนินการของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับหุ้นตัวที่ใช้อ้างอิงของ ETF CFD ของหุ้นของเราที่กำลังจะมาถึง

สัญลักษณ์

บริษัทเอกชน

วัน Ex-Dividend

เงินปันผล

#BOUY

Bouygues SA(CFD)

03-05-2023

1.5696 EUR

#COST

Costco Wholesale Corporation(CFD)

04-05-2023

0.7140 USD

#INTC

Intel Corporation(CFD)

04-05-2023

0.0875 USD

#WMT

Walmart Inc(CFD)

04-05-2023

0.3990 USD

#WFC

Wells Fargo & Company(CFD)

04-05-2023

0.2100 USD

#DPW

Deutsche Post(CFD)

05-05-2023

1.3646 EUR

#ALV

Allianz AG(CFD)

05-05-2023

8.4086 EUR

#RWE

RWE AG(CFD)

05-05-2023

0.6638 EUR

#MUV2

Muenchener Rueckversicherungs(CFD)

08-05-2023

8.5562 EUR

#MET

MetLife Inc (CFD)

08-05-2023

0.3640 USD

#AXAF

AXA SA(CFD)

08-05-2023

1.4824 EUR

#IBM

International Business Machines Corp(CFD)

09-05-2023

1.1620 USD

#DANO

Danone SA(CFD)

09-05-2023

1.7440 EUR

#PFE

Pfizer Inc.(CFD)

11-05-2023

0.2870 USD

#V

Visa, Inc.(CFD)

11-05-2023

0.3150 USD

#SBUX

Starbucks Corporation(CFD)

11-05-2023

0.3710 USD

#VOW

Volkswagen AG(CFD)

11-05-2023

6.4614 EUR

#SCHW

Charles Schwab Corp (CFD)

11-05-2023

0.1750 USD

โปรดทราบว่าเงินปันผลหรือการปรับราคาที่ถูกลิสต์ไว้นี้ใช้สำหรับการอ้างอิงโดยผู้ให้บริการสภาพคล่องของเราเท่านั้น ตัวเลขเหล่านี้สามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้

ลูกค้าที่ถือ CFD หรือ ETF ของหุ้นจนถึงวัน ex-dividend ที่ถูกลิสต์ไว้ด้านล่างนี้จะได้รับหรือถูกหักเงินตามจำนวนเงินปันผล ตามที่ลูกค้าได้ซื้อหรือขาย CFD หรือ ETF ลูกค้าจะไม่ได้รับหรือถูกหักเงินในวัน ex-dividend หรือหลังจากนั้น

ลูกค้าที่ถือ buy/long CFD หรือ ETF ของหุ้นจะได้รับเงินปันผลตามการคำนวณดังนี้:

เงินปันผลที่ได้รับ = เงินปันผลต่อหุ้นที่ได้มีการประกาศ x จำนวน CFD ของหุ้นในโพซิชั่น long

ลูกค้าที่ถือ sell/short CFD หรือ ETF ของหุ้นจะถูกหักเงินปันผลตามการคำนวณดังนี้:

เงินปันผลที่ถูกหัก = เงินปันผลต่อหุ้นที่ได้มีการประกาศ x จำนวน CFD ของหุ้นในโพซิชั่น short

หมายเหตุ: เงินปันผลจะถูกจ่ายหรือถูกหักในวัน ex-dividend บนบัญชีซื้อขายของคุณ

โปรดติดต่อ ATFX ถ้าหากคุณมีคำถามสงสัยเพิ่มเติม 

 

ขอแสดงความนับถือ,

ATFX

Share