Spread Bet และ CFD เป็นตราสารที่มีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วจากเลเวอเรจ 54.76% ของบัญชีนักลงทุนรายย่อยเสียเงินเมื่อเทรด Spread Bet/CFD กับผู้ให้บริการรายนี้ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจถึงกลไกการทำงานของ CFD/Spread Betting และพร้อมรับความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินแล้วหรือไม่
54.76% ของบัญชีนักลงทุนรายย่อยเสียเงินเมื่อเทรด Spread Bet/CFD กับผู้ให้บริการรายนี้
Spread Bet และ CFD เป็นตราสารที่มีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วจากเลเวอเรจ 54.76% ของบัญชีนักลงทุนรายย่อยเสียเงินเมื่อเทรด Spread Bet/CFD กับผู้ให้บริการรายนี้ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจถึงกลไกการทำงานของ CFD/Spread Betting และพร้อมรับความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินแล้วหรือไม่
75.12% of retail investor accounts lose money when trading CFDs / Spread betting with this provider.
Spread bets and CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 75.12% of retail investor accounts lose money when trading CFDs / Spread betting with this provider. You should consider whether you understand how CFDs / Spread betting work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
ATFX

หมายเลขจดทะเบียน FCA เลขที่ 760555

พอร์ทัลลูกค้า
เริ่มต้นเทรด
rch

การดำเนินการของบริษัทและการปรับราคาที่เกี่ยวข้องกับ ETF CFD ของหุ้นที่กำลังจะมาถึง

ตารางดังต่อไปนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับวันที่ ex-dividend หรือการดำเนินการของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับหุ้นตัวที่ใช้อ้างอิงของ ETF CFD ของหุ้นของเราที่กำลังจะมาถึง

สัญลักษณ์

บริษัทเอกชน

วัน Ex-Dividend

เงินปันผล

#TTEF

Total Energies SE (CFD)

2022-06-21

0.5610 EUR

#ETF-XLK

SPDR Technology Select Sector ETF(CFD)

2022-06-21

0.2747 USD

#ETF-XLF

SPDR Financial Select Sector Fund ETF(CFD)

2022-06-21

0.1393 USD

#ETF-XLE

SPDR Energy Select Sector Fund ETF(CFD)

2022-06-21

0.6928 USD

#ETF-GXC

SPDR S&P China ETF(CFD)

2022-06-21

0.6487 USD

#FDX

FedEx Corporation(CFD)

2022-06-24

0.9775 USD

#SHI

SINOPEC Shangai Petrochemical Company, Ltd(CFD)

2022-06-27

1.3639 USD

#GE

General Electrc Company(CFD)

2022-06-27

0.0680 USD

#COP

ConocoPhillips(CFD)

2022-06-27

0.5950 USD

#BEN

Franklin Resources Inc(CFD)

2022-06-29

0.2465 USD

#AXP

American Express Company(CFD)

2022-06-30

0.4420 USD

#BMY

Bristol-Myers Squibb Company(CFD)

2022-06-30

0.4590 USD

 

สัญลักษณ์

บริษัทเอกชน

วัน Ex-Dividend

เงินปันผล

#HK0881

Zhongsheng Group Holdings(CFD)

2022-06-21

0.7140 HKD

#HK0489

Dongfeng Motor GRP Co(CFD)

2022-06-21

0.2295 CNY

#HK0291

China Resources Beer Holdings(CFD)

2022-06-23

0.2567 CNY

#HK0358

Jiangxi Copper Co Ltd(CFD)

2022-06-23

0.4496 HKD

#HK0688

China Overseas Land & Trust(CFD)

2022-06-23

0.6460 HKD

#HK1088

China Shenhua Energy Co(CFD)

2022-06-29

1.9431 CNY

#HK0939

China Construction Bank(CFD)

2022-06-29

0.2785 CNY

โปรดทราบว่าเงินปันผลหรือการปรับราคาที่ถูกลิสต์ไว้นี้ใช้สำหรับการอ้างอิงโดยผู้ให้บริการสภาพคล่องของเราเท่านั้น ตัวเลขเหล่านี้สามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้

ลูกค้าที่ถือ CFD หรือ ETF ของหุ้นจนถึงวัน ex-dividend ที่ถูกลิสต์ไว้ด้านล่างนี้จะได้รับหรือถูกหักเงินตามจำนวนเงินปันผล ตามที่ลูกค้าได้ซื้อหรือขาย CFD หรือ ETF ลูกค้าจะไม่ได้รับหรือถูกหักเงินในวัน ex-dividend หรือหลังจากนั้น

ลูกค้าที่ถือ buy/long CFD หรือ ETF ของหุ้นจะได้รับเงินปันผลตามการคำนวณดังนี้:

เงินปันผลที่ได้รับ = เงินปันผลต่อหุ้นที่ได้มีการประกาศ x จำนวน CFD ของหุ้นในโพซิชั่น long

ลูกค้าที่ถือ sell/short CFD หรือ ETF ของหุ้นจะถูกหักเงินปันผลตามการคำนวณดังนี้:

เงินปันผลที่ถูกหัก = เงินปันผลต่อหุ้นที่ได้มีการประกาศ x จำนวน CFD ของหุ้นในโพซิชั่น short

หมายเหตุ: เงินปันผลจะถูกจ่ายหรือถูกหักในวัน ex-dividend บนบัญชีซื้อขายของคุณ

โปรดติดต่อ ATFX ถ้าหากคุณมีคำถามสงสัยเพิ่มเติม 

 

ขอแสดงความนับถือ,

ATFX