การลงทุนในสินทรัพย์ที่มีค่าส่วนต่างและ CFD เป็นตราสารที่มีความซับซ้อน และมีความเสี่ยงที่จะได้กำไรและขาดทุนอย่างรวดเร็วสูงจากระบบเลเวอเรจ นักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่ขาดทุนจากการเทรดด้วย CFD ดังนั้นก่อนลงทุน คุณควรพิจารณาก่อนว่าสามารถรับความเสี่ยง ที่มีโอกาสจะขาดทุนจากลงทุนได้หรือไม่

Twitter (TWTR) Stock Suspend for Trading

Dear Clients

The New York Stock Exchange announced that Twitter Inc. (TWTR) stocks will be suspended for trading on 28 October 2022 until Elon Musk’s takeover concludes.

As the Twitter shares CFD (#TWTR) that ATFX offers is derived from Twitter (TWTR) shares on the Exchange, Therefore, we will do the following arrangements.

Date

Trading arrangements.

27 October 2022

Close only

Start from 28 October 2022

Suspend Trading, until further notice.

Please feel free to contact us if you have any questions.

 

Sincerely,

ATFX

Share