การลงทุนในสินทรัพย์ที่มีค่าส่วนต่างและ CFD เป็นตราสารที่มีความซับซ้อน และมีความเสี่ยงที่จะได้กำไรและขาดทุนอย่างรวดเร็วสูงจากระบบเลเวอเรจ นักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่ขาดทุนจากการเทรดด้วย CFD ดังนั้นก่อนลงทุน คุณควรพิจารณาก่อนว่าสามารถรับความเสี่ยง ที่มีโอกาสจะขาดทุนจากลงทุนได้หรือไม่

ATFX Trading Schedule for Australia Holiday and Daylight Saving Time 2022

Due to the Australian national bank holiday of Mourning for Her Majesty the Queen on September 22, 2022 (Thursday), the trading hours of related instruments will be affected start from September 22, 2022 (Thursday).

Please refer to the table below for the trading schedule during the period.

Indices

22/9/2022 (Thu)

23/9/2022 (Fri)

AUS200

Late Opening at 10:15

Normal Trading

Noted: The times mentioned above are MT4 Server time GMT+3. The above schedule may be subject to change without prior notice.

Due to the start of the Daylight-Saving Time in Australia on October 2, 2021 (Sunday), the trading hours of related instruments will be affected start from October 3, 2022 (Monday).

Please refer to the table below for the trading schedule during the period.

Indices

Trading Hours (Mon-Fri)

Trading Break (Mon-Fri)

AUS200

02:05-08:30

09:11-22:59

08:31-09:10

23:00-02:04

Noted: The times mentioned above are MT4 Server time GMT+3. The above schedule may be subject to change without prior notice.

Please feel free to contact us if you have any questions.

 

Happy Trading,

ATFX

Share