Spread Bet และ CFD เป็นตราสารที่มีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วจากเลเวอเรจ 62.96% ของบัญชีนักลงทุนรายย่อยเสียเงินเมื่อเทรด Spread Bet/CFD กับผู้ให้บริการรายนี้ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจถึงกลไกการทำงานของ CFD/Spread Betting และพร้อมรับความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินแล้วหรือไม่
62.96% ของบัญชีนักลงทุนรายย่อยเสียเงินเมื่อเทรด Spread Bet/CFD กับผู้ให้บริการรายนี้
Spread Bet และ CFD เป็นตราสารที่มีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วจากเลเวอเรจ 62.96% ของบัญชีนักลงทุนรายย่อยเสียเงินเมื่อเทรด Spread Bet/CFD กับผู้ให้บริการรายนี้ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจถึงกลไกการทำงานของ CFD/Spread Betting และพร้อมรับความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินแล้วหรือไม่
75.12% of retail investor accounts lose money when trading CFDs / Spread betting with this provider.
Spread bets and CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 75.12% of retail investor accounts lose money when trading CFDs / Spread betting with this provider. You should consider whether you understand how CFDs / Spread betting work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
ATFX

หมายเลขจดทะเบียน FCA เลขที่ 760555

rch
พอร์ทัลลูกค้า
เริ่มต้นเทรด
rch

ตารางเทรด ATFX สำหรับเวลาออมแสงของออสเตรเลียปี 2021

เนื่องจากเวลาออมแสงจะเริ่มต้นในออสเตรเลียในวันที่ 3 ตุลาคม 2021 (วันอาทิตย์) เวลาซื้อขายของตลาดลงทุนที่เกี่ยวข้องจะได้รับผลกระทบตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2021 (วันจันทร์)

 

โปรดอ้างอิงที่ตารางด้านล่างนี้สำหรับตารางการเทรดในช่วงเวลาดังกล่าว

ดัชนี

ช่วงเวลาที่ตลาดลงทุนเปิดทำการ

(วันจันทร์-ศุกร์)

ช่วงเวลาที่ตลาดลงทุนหยุดทำการ

(วันจันทร์-ศุกร์)

AUS200

02:05-08:30

09:11-22:59

08:31-09:10

23:00-02:04

หมายเหตุ: เวลาดังกล่าวเป็นเวลาของเซิฟเวอร์ MT4 GMT+3 ตารางข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

โปรดติดต่อเราถ้าหากคุณมีคำถามสงสัย

 

ขอให้นักลงทุนทุกคนโชคดี,

ATFX