66.93% các tài khoản nhà đầu tư cá nhân thua lỗ khi giao dịch Cược chênh lệch/CFD với nhà cung cấp này.
Cược chênh lệch và CFD là các công cụ phức tạp và đi kèm rủi ro mất tiền nhanh rất cao do có sử dụng đòn bẩy. 66.93% các tài khoản nhà đầu tư cá nhân thua lỗ khi giao dịch Cược chênh lệch/CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc kỹ liệu mình có hiểu cách CFD/Cược chênh lệch hoạt động hay không và liệu bạn có thể chấp nhận mức độ rủi ro mất tiền cao hay không.
75.12% of retail investor accounts lose money when trading CFDs / Spread betting with this provider.
Spread bets and CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 75.12% of retail investor accounts lose money when trading CFDs / Spread betting with this provider. You should consider whether you understand how CFDs / Spread betting work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
ATFX
Ngôn ngữ
  rch
  Cổng thông tin khách hàng
  Cổng thông tin khách hàng
  Bắt đầu giao dịch
  Tham gia ngay
  rch

  Notice

  Các hành động sắp tới của công ty & điều chỉnh giá đối với CFD trên Cổ phiếu

  Bảng dưới đây là thông tin về các ngày không hưởng cổ tức hoặc các hành động sắp tới của công ty đối với các cổ phiếu cơ sở của CFD trên Cổ phiếu.

  Ký Hiệu Công ty Ngày Không Hưởng Cổ Tức Cổ Tức

  #GE

  General Electric Company

  2021-09-24

  0.0760 USD

   

  Ký Hiệu Công ty Ngày Không Hưởng Cổ Tức Cổ Tức

  #HK0392

  Beijing Enterprise Holdings

  2021-09-21

  0.3800 HKD

  #HK0813

  Shimao Property Holdings Ltd

  2021-09-23

  0.6650 HKD

  #HK2318

  Ping An Insurance Group

  2021-09-28

  0.9036 HKD

   

  Hãy lưu ý rằng mức độ điều chỉnh cổ tức hoặc giá liệt kê được cung cấp bởi Nhà cung cấp Thanh khoản của chúng tôi chỉ để tham khảo. Các số liệu này có thể thay đổi.

  Khách hàng nắm giữ CFD trên cổ phiếu cho đến ngày không hưởng cổ tức được liệt kê bên dưới sẽ nhận được hoặc bị tính cổ tức nếu họ mua hoặc bán cổ phiếu của CFD một cách tương ứng. Cổ tức sẽ không được nhận hoặc bị tính vào hoặc sau ngày không hưởng cổ tức.

  Khách hàng nắm giữ vị thế mua CFD trên cổ phiếu có thể nhận cổ tức được tính như sau:

  Cổ tức nhận được = Cổ tức bằng Cổ phiếu được công bố x số của cổ phiếu của CFD ở vị thế mua

  Khách hàng nắm giữ vị thế bán CFD trên cổ phiếu có thể nhận cổ tức được tính như sau:

  Cổ tức bị tính phí = Cổ tức bằng Cổ phiếu được công bố x số cổ phiếu của CFD ở vị thế bán

  Lưu ý: Cổ tức sẽ được chi trả hoặc bị tính vào ngày không hưởng cổ tức trong tài khoản giao dịch của bạn

  20.09.2021

  Lịch giao dịch của ATFX trong kỳ nghỉ thị trường vào tháng 8 năm 2021

  Thông báo Chia tách Cổ phiếu Ngược của General Electric Company (GE)

  Thông báo về việc Chia tách Cổ phiếu Nvidia Corporation (NVDA)

  Lịch giao dịch của ATFX vào các ngày lễ thị trường trong tháng 2 năm 2021

  Thông báo Điều chỉnh Yêu cầu Ký quỹ Giao dịch Bạc

  Thông báo về Rủi ro trong thời gian diễn ra Lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ

  Thông báo chấm dứt giao dịch CFD trên XRP

  Lịch giao dịch của ATFX vào các ngày lễ thị trường trong tháng 1 năm 2021

  Thông báo đặc biệt: Tạm ngừng giao dịch CFD trên China Mobile Co., Ltd. và China Telecom Co., Ltd.

  1 2