66.93% các tài khoản nhà đầu tư cá nhân thua lỗ khi giao dịch Cược chênh lệch/CFD với nhà cung cấp này.
Cược chênh lệch và CFD là các công cụ phức tạp và đi kèm rủi ro mất tiền nhanh rất cao do có sử dụng đòn bẩy. 66.93% các tài khoản nhà đầu tư cá nhân thua lỗ khi giao dịch Cược chênh lệch/CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc kỹ liệu mình có hiểu cách CFD/Cược chênh lệch hoạt động hay không và liệu bạn có thể chấp nhận mức độ rủi ro mất tiền cao hay không.
75.12% of retail investor accounts lose money when trading CFDs / Spread betting with this provider.
Spread bets and CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 75.12% of retail investor accounts lose money when trading CFDs / Spread betting with this provider. You should consider whether you understand how CFDs / Spread betting work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
ATFX
rch
Cổng thông tin khách hàng
Cổng thông tin khách hàng
Bắt đầu giao dịch
Tham gia ngay
rch

Thông báo thay đổi Giờ Tiết kiệm Ánh sáng ban ngày năm 2021

Chúng tôi xin thông báo cho bạn rằng Mỹ sẽ bắt đầu Giờ Tiết kiệm Ánh sáng ban ngày vào ngày 14/03/2021 (Chủ nhật), và Châu Âu sẽ bắt đầu Giờ Tiết kiệm Ánh sáng ban ngày vào ngày 28/03/2021 (Chủ nhật). ATFX sẽ chuyển giờ máy chủ MT4 từ GMT+2 thành GMT+3 bắt đầu với việc mở cửa thị trường vào ngày 15/03/2021 (Thứ Hai). Việc thay đổi giờ máy chủ sẽ không ảnh hưởng tới các vị thế mở của bạn.

Từ ngày 15/03/2021 đến ngày 28/03/2021, giờ giao dịch của một số công cụ sẽ bị ảnh hưởng, vui lòng xem chi tiết giờ giao dịch bên dưới:

Sản phẩm

Ngày 14/03/2021 hoặc trước đó

(Giờ Máy chủ=GMT+2)

Từ ngày 15/03/2021 đến ngày 28/03/2021 (Giờ Máy chủ=GMT+3)

Ngày 29/03/2021 hoặc sau đó

(Giờ Máy chủ=GMT+3)

Forex

Không thay đổi

Không thay đổi

Không thay đổi

Kim loại

Không thay đổi

Không thay đổi

Không thay đổi

Tiền điện tử

Không thay đổi

Không thay đổi

Không thay đổi

Năng lượng

Ngày 14/03/2021 hoặc trước đó

(Giờ Máy chủ=GMT+2)

Từ ngày 15/03/2021 đến ngày 28/03/2021 (Giờ Máy chủ=GMT+3)

Ngày 29/03/2021 hoặc sau đó

(Giờ Máy chủ=GMT+3)

USOIL

Không thay đổi

Không thay đổi

Không thay đổi

UKOIL

Không thay đổi

Không thay đổi

Không thay đổi

Hợp đồng kỳ hạn Khí Thiên nhiên

Không thay đổi

Không thay đổi

Không thay đổi

Cổ phiếu

Ngày 14/03/2021 hoặc trước đó

(Giờ Máy chủ=GMT+2)

Từ ngày 15/03/2021 đến ngày 28/03/2021 (Giờ Máy chủ=GMT+3)

Ngày 29/03/2021 hoặc sau đó

(Giờ Máy chủ=GMT+3)

Cổ phiếu Mỹ

Không thay đổi

Không thay đổi

Không thay đổi

Cổ phiếu Đức

10:03-18:29

11:03-19:29

10:03-18:29

Chỉ số

Ngày 14/03/2021 hoặc trước đó

(Giờ Máy chủ=GMT+2)

Từ ngày 15/03/2021 đến ngày 28/03/2021 (Giờ Máy chủ=GMT+3)

Ngày 29/03/2021 hoặc sau đó

(Giờ Máy chủ=GMT+3)

CHI50

03:01-10:30,

11:01-22:29.

04:01-11:30,
12:01-23:29.

04:01-11:30,
12:01-23:29.

HK50

03:16-06:00,
07:01-10:30,
11:16-20:59.

04:16-07:00,
08:01-11:30,
12:16-21:59.

04:16-07:00,
08:01-11:30,
12:16-21:59.

HKCH50

03:16-06:00,
07:01-10:30,
11:16-20:59.

04:16-07:00
08:01-11:30,
12:16-21:59.

04:16-07:00
08:01-11:30,
12:16-21:59.

AUS200

01:05-07:30,
08:10-21:59.

02:05-08:30,
09:10-22:59.

02:05-08:30,
09:10-22:59.

EU50

09:01-22:59

10:01-23:55

09:01-22:59

ESP35

10:01-20:59

11:01-21:59

10:01-20:59

FRA40

09:01-22:59

10:01-23:55

09:01-22:59

GER30

Không thay đổi

Không thay đổi

Không thay đổi

IT40

10:01-18:39

11:01-19:39

10:01-18:39

UK100

03:01-22:59

04:01-23:55

03:01-22:59

JP225

Không thay đổi

Không thay đổi

Không thay đổi

US30

Không thay đổi

Không thay đổi

Không thay đổi

NAS100

Không thay đổi

Không thay đổi

Không thay đổi

SPX500

Không thay đổi

Không thay đổi

Không thay đổi

USDX

Không thay đổi

Không thay đổi

Không thay đổi

Chú ý:

Khi gi máy ch là GMT+2, s có chênh lch 6 gi so vi múi gi GMT+8 ti Bc Kinh. Chng hn, gi m ca giao dch ngoi hi là 0:01 gi sáng trên nn tng giao dch, tc là 6:01 gi sáng theo gi Bc Kinh.

Khi gi máy ch là GMT+3, s có chênh lch 5 gi so vi múi gi GMT+8 ti Bc Kinh. Chng hn, gi m ca giao dch ngoi hi là 0:01 gi sáng trên nn tng giao dch, tc là 5:01 gi sáng theo gi Bc Kinh.

Vui lòng đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào.

Trân trọng,

ATFX