Cược chênh lệch và CFD là các công cụ phức tạp và đi kèm rủi ro mất tiền nhanh rất cao do có sử dụng đòn bẩy. 62.96% các tài khoản nhà đầu tư cá nhân thua lỗ khi giao dịch Cược chênh lệch/CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc kỹ liệu mình có hiểu cách CFD/Cược chênh lệch hoạt động hay không và liệu bạn có thể chấp nhận mức độ rủi ro mất tiền cao hay không.
62.96% các tài khoản nhà đầu tư cá nhân thua lỗ khi giao dịch Cược chênh lệch/CFD với nhà cung cấp này.
Cược chênh lệch và CFD là các công cụ phức tạp và đi kèm rủi ro mất tiền nhanh rất cao do có sử dụng đòn bẩy. 62.96% các tài khoản nhà đầu tư cá nhân thua lỗ khi giao dịch Cược chênh lệch/CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc kỹ liệu mình có hiểu cách CFD/Cược chênh lệch hoạt động hay không và liệu bạn có thể chấp nhận mức độ rủi ro mất tiền cao hay không.
75.12% of retail investor accounts lose money when trading CFDs / Spread betting with this provider.
Spread bets and CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 75.12% of retail investor accounts lose money when trading CFDs / Spread betting with this provider. You should consider whether you understand how CFDs / Spread betting work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
ATFX

Giấy phép FCA số: 760555

rch
Cổng thông tin khách hàng
Bắt đầu giao dịch
rch

Lịch giao dịch của ATFX do kết thúc Giờ Tiết kiệm Ánh sáng ban ngày năm 2021 tại Châu Âu và Mỹ

Do kết thúc Giờ Tiết kiệm Ánh sáng Ban ngày ở khu vực Châu Âu vào ngày 31/10/2021 (Chủ nhật), giờ giao dịch của công cụ dưới đây sẽ được thay đổi, có hiệu lực từ ngày 01/11/2021 (thứ Hai) đến ngày 06/11/2021 (Thứ bảy). Vui lòng xem bảng bên dưới để biết lịch giao dịch trong khoảng thời gian này.

 

Chỉ số

Giờ Giao dịch (thứ Hai - thứ Năm)

Giờ Giao dịch (Thứ Sáu)

ESP35

11:01-21:59

11:01-21:59

EU50

10:01-23:59

10:01-23:55

FRA40

10:01-23:59

10:01-23:55

IT40

11:01-19:39

11:01-19:39

Cổ phiếu

Giờ Giao dịch (thứ Hai - thứ Năm)

Giờ Giao dịch (Thứ Sáu)

C phiếu Đức

11:03-19:29

11:03-19:29

Cổ phiếu Pháp

11:03-19:29

11:03-19:29

Lưu ý: Khung giờ được nêu ở trên là theo Giờ máy chủ MT4, GMT+3. Lịch giao dịch ở trên có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.

 

Ngoài ra, giờ Tiết kiệm Ánh sáng ban ngày tại Mỹ sẽ kết thúc vào ngày 07/11/2021 (Chủ nhật). ATFX sẽ chuyển giờ máy chủ MT4 từ GMT+3 thành GMT+2 có hiệu lực từ khi mở cửa thị trường vào ngày 08/11/2021 (thứ Hai). Việc thay đổi giờ máy chủ sẽ không ảnh hưởng tới các vị thế mở của bạn. Vui lòng xem giờ giao dịch cập nhật của các công cụ ở bên dưới

 

Sản phẩm

Giờ Giao dịch (thứ Hai - thứ Năm) Giờ Giao dịch (Thứ Sáu)

Forex

00:05-23:59

00:01-23:59

00:01-23:55

Kim loi

01:01-23:59

01:01-23:55

Tin đin t

00:05-23:59

00:01-23:59

00:01-23:55

Năng lượng

Giờ Giao dịch (thứ Hai - thứ Năm) Giờ Giao dịch (Thứ Sáu)

USOIL

01:01-23:59

01:01-23:55

UKOIL

03:01-23:59

03:01-23:55

Hợp đồng kỳ hạn Khí Thiên nhiên

01:01-23:59

01:01-23:55

Cổ phiếu

Giờ Giao dịch (thứ Hai - thứ Năm) Giờ Giao dịch (Thứ Sáu)

Cổ phiếu Mỹ

16:33-22:59

16:33-22:59

Cổ phiếu Đức

10:03-18:29

10:03-18:29

Cổ phiếu Pháp

10:03-18:29

10:03-18:29

Chứng khoán HK

03:35-06:00

07:01-09:55

03:35-06:00

07:01-09:55

Chỉ số Giờ Giao dịch (thứ Hai - thứ Năm) Giờ Giao dịch (Thứ Sáu)

CHI50

03:01-10:30

11:01-22:29

03:01-10:30

11:01-22:29

HK50

03:16-06:00

07:01-10:30

11:16-20:59

03:16-06:00

07:01-10:30

11:16-20:59

HKCH50

03:16-06:00

07:01-10:30

11:16-20:59

03:16-06:00

07:01-10:30

11:16-20:59

AUS200

01:05-07:30

08:11-21:55

01:05-07:30

08:11-21:55

ESP35

10:01-20:59

10:01-20:59

EU50

09:01-22:59

09:01-22:59

FRA40

09:01-22:59

09:01-22:59

IT40

10:01-18:39

10:01-18:39

GER30

01:05-03:00

03:16-23:15

23:31-23:55

01:05-03:00

03:16-23:15

UK100

01:05-23:15

23:31-23:55

01:05-23:15

JP225

01:05-23:15

23:31-23:55

01:05-23:15

US30

01:05-23:15

23:31-23:55

01:05-23:15

NAS100

01:05-23:15

23:31-23:55

01:05-23:15

SPX500

01:05-23:15

23:31-23:55

01:05-23:15

USDX_DEC21

03:01-23:59

03:01-23:55

Lưu ý: Khung giờ được nêu ở trên là theo Giờ máy chủ MT4, GMT+2. Lịch giao dịch ở trên có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.

 

Vui lòng đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào.

 

Trân trọng,

ATFX