การลงทุนในสินทรัพย์ที่มีค่าส่วนต่างและ CFD เป็นตราสารที่มีความซับซ้อน และมีความเสี่ยงที่จะได้กำไรและขาดทุนอย่างรวดเร็วสูงจากระบบเลเวอเรจ นักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่ขาดทุนจากการเทรดด้วย CFD ดังนั้นก่อนลงทุน คุณควรพิจารณาก่อนว่าสามารถรับความเสี่ยง ที่มีโอกาสจะขาดทุนจากลงทุนได้หรือไม่
การลงทุนในสินทรัพย์ที่มีค่าส่วนต่างและ CFD เป็นตราสารที่มีความซับซ้อน และมีความเสี่ยงที่จะได้กำไรและขาดทุนอย่างรวดเร็วสูงจากระบบเลเวอเรจ นักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่ขาดทุนจากการเทรดด้วย CFD ดังนั้นก่อนลงทุน คุณควรพิจารณาก่อนว่าสามารถรับความเสี่ยง ที่มีโอกาสจะขาดทุนจากลงทุนได้หรือไม่
การลงทุนในสินทรัพย์ที่มีค่าส่วนต่างและ CFD เป็นตราสารที่มีความซับซ้อน และมีความเสี่ยงที่จะได้กำไรและขาดทุนอย่างรวดเร็วสูงจากระบบเลเวอเรจ นักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่ขาดทุนจากการเทรดด้วย CFD ดังนั้นก่อนลงทุน คุณควรพิจารณาก่อนว่าสามารถรับความเสี่ยง ที่มีโอกาสจะขาดทุนจากลงทุนได้หรือไม่
The vast majority of retail investor accounts lose money when trading CFDs / Spread betting with this provider.
Spread bets and CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. The vast majority of retail investor accounts lose money when trading CFDs / Spread betting with this provider. You should consider whether you understand how CFDs / Spread betting work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
ATFX

หมายเลขจดทะเบียน FCA เลขที่ 760555

ATFX-search-icon
พอร์ทัลลูกค้า
เริ่มต้นเทรด
rch

Michelin (MICP) Stock Split Announcement

Dear Clients

Michelin SCA (MICP) announced that they will carry out 4-for-1 stock split which will be effective on 16 Jun 2022. This means each Michelin shareholder will receive three additional shares for every share held. The price of the stock will be divided by 4 on 16 June 2022.

As the Michelin shares CFD (#MICP) that ATFX offers is derived from Michelin shares on the France Exchange, the price of the product #MICP will also undergo stock split.

Symbol

Product

Corporate Action

Effective Date

#MICP

Michelin CFD

4-for-1 stock split

16 June 2022

 

The example below describes how #MICP 4-for-1 stock split affects current holding position

Stock Split

Date

Type

Volume (Lot)

Open price

Before Split

Before 16 June 2022

Buy

100

124.00

After Split

After 16 June 2022

Buy

400

31.00

 

Stock Split

Date

Type

Volume (Lot)

Open price

Before Split

Before 16 June 2022

Sell

100

124.00

After Split

After 16 June 2022

Sell

400

31.00

 

Note:

1.All pending orders Take Profit/Stop loss/Buy Limit/Sell Limit/Buy Stop/Sell Stop will be DELETED after market closed on 15 June 2022.
2. In order to ensure the price stability after the stock split and avoid affecting clients’ transactions, #MICP cannot be traded until 5 minutes after market opening on 16 June 2022. That means the trading hours will start from 10:08 MT4 system time!!

 

Please feel free to contact us via email: cs.gm@atfx.com or call: 400-1200-143 if you have any questions.

 

Sincerely,

ATFX